Gratis online hulp bij financiële zaken

Home » » Gratis verlaging WOZ waarde aanvragen (40% kans op succes)

Gratis verlaging WOZ waarde aanvragen (40% kans op succes)

WOZ waarde gratis bezwaar

Wist u dat de WOZ waarde van een huis in een schrikbarend veel gevallen te hoog wordt ingeschat. 40% van de bezwaren tegen de WOZ waarde leidt tot een lagere WOZ waarde. Aangezien u het bezwaar tegen de WOZ waarde gratis kunt uitbesteden is het altijd aan te raden dit te doen. Een protest tegen een WOZ waarde leidt namelijk nooit tot een verhoging, u kan er dus alleen op vooruit gaan.

 

WOZ bezwaar is altijd gratis

Als u het protest tegen de WOZ waarde gratis uitbesteedt heeft u er maar een paar minuten werk aan. Bovendien maakt u zo meer kans op een verlaging WOZ waarde dan als u het protest zelf indient en is het bezwaar altijd gratis, of het nu gegrond wordt verklaard of niet.

Via de Vastenlastenbond kan u het bezwaar aanvragen. Dat invullen van de daarvoor benodigde gegevens kost u maar een paar minuten en de Vastenlastenbond handelt het verder af. 

Er wordt door de Vastenlastenbond een juridisch bezwaar aangemaakt en de gemeente is verplicht om opnieuw naar de WOZ waarde van het huis te kijken. De mate van succes verschilt per gemeente, maar gemiddeld leidt 40% van de bezwaren tot een verlaging WOZ waarde. In sommige gemeentes loopt dat wel tot tegen de 70%.Heeft het bezwaar geen succes, dan is het jammer, maar het heeft verder geen consequenties. Wordt de WOZ waarde wel verlaagd, dan kan dat soms wel een lagere belasting van enkele honderden euro's per jaar opleveren. Dat is snel verdiend in een paar minuten!

Gratis? Hoezo gratis?

Of het protest tegen de WOZ waarde succes heeft of niet, het is altijd gratis. Maar hoe verdient de Vastenlastenbond dan geld? 

Bij iedere toegekende WOZ verlaging is de gemeente verplicht om de Vastenlastenbond de proceskosten te vergoeden. Omdat de Vastenlastenbond bezwaren in grote hoeveelheden indient en omdat zo veel van deze processen gewonnen worden is de vergoeding voor de proceskosten hoger dan de kosten die werkelijk gemaakt worden. 

Waarom heeft het WOZ bezwaar zo vaak succes

De WOZ waardes komen niet tot stand door een echte taxatie van ieder huis, maar door een computerprogramma dat wat bij gemeente en kadaster bekende gegevens van het huis aan elkaar koppelt en daar een waarde aan hangt. Dit is een voorbeeld van natte vinger werk waarbij je bijna kunt stellen dat statistisch gezien de ene helft van de huizen te laag wordt gewaardeerd en de andere helft te hoog.

Doordat de gemeente de huizen niet te laag wil waarderen (dat kost ze inkomsten uit gemeentelijke belastingen) is de waarde al snel te hoog ingeschat. Daarom is het aantekenen van protest op de WOZ waarde altijd verstandig. Baat het niet, dan schaadt het ook niet.

Een gratis WOZ waarde protest aanvragen kost een paar minuten maar kan honderden euro's opleveren.

Zelf WOZ waarde bezwaar maken

Ook zelf bezwaar maken is een optie. Op de website van de Consumentenbond staat hoe u dat doet. Maar dan bent u er aanmerkelijk meer tijd mee kwijt dan een paar minuten. 

U moet op zoek naar waardes van vergelijkbare huizen en een juiste motivatie geven waarom de waarde naar uw inzicht te laag is. Uw bezwaarschrift moet op de juiste manier worden samengesteld om kans te maken op een verlaging van de WOZ waarde.

Kortom, u bent dan heel veel tijd kwijt met iets dat u in paar minuten gratis kunt uitbesteden. 

Kijk bij de bovenstaande link naar de Vastenlastenbond voor meer informatie en / of om een gratis bezwaar tegen de WOZ waarde van uw huis aan te tekenen.


Zorgverzekering 2023

Het is weer zorgverzekeringen tijd. Kijk bij onze zorgverzekering 2023 special voor alle tips en informatie.

Menu :